Bulgarian english
 
Търсене на иноватори
Търсене на индустриални партньори
Налични иновации
 
 
Новини
Седма рамкова програма на ЕК
Структурни фондове
ЕИЦ България
ВТБИ - Варна
Технологичен пазар
Център на компетентност POEMES
Център за трансфер на аерокосмически технологии
ЦTT „Марица”
ЦTT към АУ-Пловдив
 
Форум
 
 
 
 
 
Начало
 
Добре дошли на страницата на 

 
Центърът за трансфер на технологии с екологична насоченост и иновации в областта на неорганичната химия (TRANSMISSION), финансиран от Европейския Съюз и Република България по Програма PHARE (Договор BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO – 09) е основан на 25-ти септември 2007 г. към Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) при Българската академия на науките. 
 
Целта на проекта е изграждане на център, който да мотивира българските учени и експерти в областта на химията за работа върху приложни изследвания, свързани с нуждите на българската индустрия, както и да подпомогне и защити индустриалното внедряване на техните разработки. 
 
Центърът ще бъде посредник между научно-изследователските организации, изследователски групи и отделни учени от системата на БАН и висшите училища от една страна и от друга - промишлените предприятия (главно малки и средни) в България. 
 
Дейността на TRANSMISSION е насочена към следните две целеви групи: 
  • Предприятия (главно малки и средни), внедряващи или с потенциални възможности за внедряване на иновации в областта на неорганичните технологии в химическата индустрия или в други отрасли;
  • Изследователски групи и отделни учени от ИОНХ и асоциираните партньори. 
 
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06  Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации  
PHARE 2005 Programme Project BG 2005/017-353.10.06
Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme Reference
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България 
The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria